Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds. środków pomocowych i organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. ŚRODKÓW POMOCOWYCH

I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. środków pomocowych i organizacji pozarządowych została wybrana Pani Anna BODUCH zamieszkała w Grodźcu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Anna Boduch spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła największą ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Boduch wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

 

 Burmistrz Ozimka

 /-/ Marek Korniak 

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 579 141