Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. środków pomocowych i kontroli zarządczej w Referacie Środków Pomocowych, Spraw Społecznych i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Burmistrz Ozimka informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. środków pomocowych i kontroli zarządczej
w Referacie Środków Pomocowych, Spraw Społecznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B nie wyłoniono żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. środków pomocowych i kontroli zarządczej umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku  do dalszego etapu zakwalifikował się jeden kandydat.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że kandydat  nie spełnia oczekiwań Pracodawcy  gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty

  • Data aktualizacji: 2020-10-28 14:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 935 507