Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska została wybrana Pani Iwona NĘDZI

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Iwona Nędzi spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła wystarczającą sumę punktów z testu
i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Nędzi wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 326 621