Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej w Referacie Spraw Obywatelskich i obsługi Rady Miejskiej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej Referatu Spraw Obywatelskich i obsługi Rady Miejskiej został wybrany Pan Arkadiusz BANIK.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Arkadiusz Banik spełnił wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył wystarczającą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Banik wykazał się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2020-10-26 16:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 921 668