Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

KIEROWNIKA REFERATU ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY I OCHRONY ŚRODOWISKA

 W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska został wybrany Pan Zbigniew BAHRYJ.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Zbigniew Bahryj spełnił wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył największą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Bahryj wykazał się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2020-10-26 16:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 921 484