Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

DYREKTORA OŚRODKA  INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

W OZIMKU

 Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku została wybrana Pani Jolanta JANERKA

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Jolanta Janerka spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła wystarczającą  ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Janerka wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 579 636