Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. budownictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

MŁODSZEGO REFERENTA DS. BUDOWNICTWA

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Młodszego referenta ds. budownictwa został wybrany Pan Patryk DZIENNIAK.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Patryk Dzienniak spełnił wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył wystarczającą  ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Dzienniak wykazał się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2020-10-28 14:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 935 823