Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ 

W REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH URZĘDU GMINY I MIASTA W OZIMKU

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej została wybrana Pani Bogumiła KOZAN.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Bogumiła Kozan spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła największą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Kozan wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 579 895