Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT

LOKALNYCH W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY I MIASTA W OZIMKU

 Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych została wybrana Pani Paulina KIERYS

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Paulina Kierys spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła największą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Kierys wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 485