Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. BUDOWNICTWA

 Burmistrz Ozimka informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B nie wyłoniono żadnego kandydata.

 Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. budownictwa umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
i Miasta w Ozimku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku  swoją ofertę pracy złożył jeden kandydat.

 Złożona oferta spełniła wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną stawił się jeden kandydat.

 W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że kandydat  nie spełnia oczekiwań Pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

  Burmistrz Ozimka

   /-/ Jan Labus

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 250