Obwieszenie Burmistrza Ozimka nr ZRG.6220.7/5.2013.KK z dnia 07.08.2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa składowiska odpadów przemysłowych HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o.”, na działkach nr 397/87, 397/98 (część działki), 2033/439 (część działki) obręb Schodnia.

Załączniki:
 do góry