Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG. 6220.4/5.2017.KK z dnia 13.09.2017r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji zakładu z budową dwóch komór malarskich i jednej śrutowniczej" realizowanego na działce nr 397/9 KM 7, obręb Ozimek.

 

ZRG. 6220.4/5.2017.KK

                                                                               Ozimek 13.09.2017r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j Dz. U. z 2017r., poz. 1405), w związku z wnioskiem Pana Tomasza Łęskiego, BITL Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski, ul. Pułaskiego 25, 42 – 200 Częstochowa, działającego z upoważnienia firmy ZUGIL S. A., ul. Sieradzka 56, 98 – 300 Wieluń

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji zakładu z budową dwóch komór malarskich i jednej śrutowniczej” realizowanego na działce  nr 397/9  KM 7, obręb Ozimek.

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

  

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet
  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 374