Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.1.2017.DR z dnia 06.03.2017r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa

Ozimek, 06.03.2017r

ZRG.6131.1.2017.DR

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (T.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1651) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie 94cm usytuowanego na terenie działki nr 365/5 k.m. 6 obręb Ozimek.

Stosownie do art. 10 Kpa Stronom postępowania przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska, pok. nr 218, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 666