Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.1.2017.DR z dnia 26.01.2017r. w sprawie oględzin drzewa przy ul. 22 Lipca, działka nr 365/5 k.m. 6 obręb Ozimek

Ozimek, 26.01.2017r

ZRG.6131.1.2017.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (T.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm) zawiadamiam, że na wniosek Pana Henryka Paczkowskiego i Pani Haliny Paczkowskiej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa z gatunku klon zwyczajnyo obwodzie 94cm rosnącego na działce nr 365/5 k.m. 6 przy ulicy 22 Lipca w Ozimku.

Informuję, że w dniu 20 lutego 2017r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 zostaną przeprowadzone oględziny drzewa wnioskowanego do usunięcia.

Stosownie do art. 10 oraz art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym, stronom oraz składać wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 290 457