Ośrodek Integracji I Pomocy Społecznej w Ozimku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej, 46-040 Ozimek, ul. ks, Jana Dzierżona 4B na stanowisko:

 

Referent ds. świadczeń wychowawczych

 

wybrana została Pani .....Bożena Abrahamczyk….... zam. ....Pustków…………………………

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Bożena Abrahamczyk spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Pani Abrahamczyk wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

Ozimek, dnia  05.03.2019 r.

 

 

                                                                                                                                  Dyrektor OIiPS

                                                                                                                                  Jolanta Janerka

  • Data aktualizacji: 2020-08-13 17:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 043 093