Ośrodek Integracji I Pomocy Społecznej w Ozimku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznejinformuje , że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej, 46-040 Ozimek, ul. ks, Jana Dzierżona 4B na stanowisko:

 

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych

 

wybrana została Pani .......Aleksandra Pużak....... zam. ......Dylaki

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Aleksandra Pużak spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Pani Pużak wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

Ozimek, dnia 13.05.2016 r.

 

 

 

                                                                                                                                   Dyrektor OIiPS

                                                                                                                                    Barbara Katolik

  • Data aktualizacji: 2019-12-09 16:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 911 270