„Kulturalnym szlakiem pogranicza”

– projekt współfinansowany w ramach

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

Gmina Ozimek wspólnie z Mĕstem Rymařov będzie realizowała projekt, który ma być ukierunkowany na wzmocnienie rozwoju obszaru pogranicza polsko-czeskiego, poprawę warunków rozwoju turystyki poprzez rozszerzenie oferty turystyki kulturalnej między gminami. W dniu 06.09.2013r. podpisana została umowa na jego realizację.

Zakres działań w projekcie został podzielony na dwa obszary:

- infrastrukturę turystyczną – poprawa jakości usług turystyki kulturalnej poprzez remont sali widowiskowej z zapleczem gospodarczym w Domu Kultury w Ozimku oraz zakup wyposażenia w Domu Kultury w Mĕsto Rymařov,

- kulturalny  - szereg działań mających za zadanie zwiększenie udziału polskich i czeskich uczestników w życiu kulturalnym miast partnerskich poprzez:

  • wspólne uczestnictwo mieszkańców w ofercie kulturalnej  Domów Kultury obu miast,
  • ofertę kulturalną poszczególnych miast dostępną na stronach internetowych i gazetach lokalnych partnerów,
  • wydanie folderu zawierającego wspólną ofertę kulturalną obu miast,
  • umieszczenie punktu informacji turystycznej – Infomat – w Domu Kultury w Ozimku,
  • wspólny film promujący walory przyrodnicze, turystyczne i kulturalne obu miast,
  • wydanie wspólnej książki kulinarnej zawierającej przepisy charakterystyczne dla obu gmin.

Poniżej kilka zdjęć przed remontem:

Galeria
 do góry