Program Operacyjny

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich„

    W dniu 16 lipca br. Burmistrz Ozimka podpisał umowę na realizację projektu
pn. „Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013). Operacja realizowana jest w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 W ramach projektu wykonana zostanie inwestycja polegające na modernizacji placu przy Domu Kultury na skwerek miejski z fontanną w centralnej części, placem zabaw dla dzieci, miejscami odpoczynku w postaci ławek, chodnikami oraz dużą ilością zieleni, a także oświetleniem.

 W chwili obecnej teren, na którym ma być realizowana operacja jest niezagospodarowany i ze względu na jego szczególny charakter niezbędne jest jego odnowienie.

Zakłada się przeprowadzenie prac polegających na:
1. usunięciu szpecących i przyczyniających się do niszczenia elewacji budynku Domu Kultury roślin iglastych,
2. likwidacji i rozbiórce istniejących murków betonowych o nieokreślonych kształtach i funkcji,
3. wykonaniu ciągu chodnika,
4. budowie, instalacji i montażu urządzenia wodnego – fontanny, z zamontowanym podświetleniem strumienia,
5. budowie placu zabaw dla dzieci, wyposażonego w trzy urządzenia: bujak sprężynowy, zjeżdżalnię i piaskownicę,
6. oświetleniu w postaci 6 słupów oświetleniowych, w celu zapewnienia komfortu korzystania z placu i zwiększenia bezpieczeństwa miejsca,
7. montażu ławek i koszy na śmieci,
8. obsadzeniu terenu zielenią, od piennych form drzew liściastych poprzez krzewy kwitnące od wiosny do jesieni, zimozielone drzewa i krzewy iglaste, aż po bujnie i intensywnie kwitnące rabaty bylinowe o kwiatach w jaskrawych kolorach.

 

Planowany koszt inwestycji: 375 642,58 PLN

 

Wizualizacja projektu

Wizualizacja
Wizualizacja
Galeria
 do góry