„Powiem to tańcem” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskim Mestem Rýmařov w terminie 01.11.2019 – 31.10.2021. Celem projektu jest utworzenie długotrwałego partnerstwa miedzy małymi organizacjami lub grupami przy realizowaniu wspólnych aktywności dla spędzania czasu wolnego. Taniec jest elementem przewodnim projektu, dzięki któremu nastąpi poznanie kultur, technik i szlifowanie umiejętności tanecznych po obu stronach granicy.

 

Działania u naszego czeskiego partnera:

- Orientální víkend – klasický orientální tanec a folklor,

- Orientální víkend – různorodost stylu v orientálním tanci.

 

Działania u nas:

- Warsztaty taneczne.

 

Budżet projektu dla obu partnerów:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 14 147,02 EURO

- dofinansowanie – 12 024,95 EURO

- wkład własny – 2 122,07 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 5 031,65 EURO

- dofinansowanie – 4 276,90 EURO

- wkład własny – 754,75 EURO

Galeria

W dniach 20-22.05.2022 r. miały miejsce polsko-czeskie warsztaty chórów, w których udział wzięły: z Ozimka „Chór na obcasach” i z Rymarzowa „Vox montana”.

Dwa dni pełne muzycznej uczty, ciężkiej pracy nad nowym repertuarem, dopracowanie nowego, ale przede wszystkim czas integracji transgranicznej chórzystów, który w przyszłości przełoży się na realizację nowych, wspólnych projektów po obu stronach granicy.

W sobotę rymarzowski chór miał okazję przybliżyć sobie historię polskiej muzyki w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Z rozmów, które mieliśmy okazję prowadzić dowiedzieliśmy się, że nasi południowi sąsiedzi byli pod ogromnym wrażeniem muzeum i żałowali, że podobnego nie mają w Czechach. Wieczorem na turawskiej plaży odbył się mini koncert z udziałem obu chórów.

Na zdjęciu warsztaty chróró polsko-czeskie.
Na zdjęciu warsztaty chróró polsko-czeskie.
Galeria
 do góry