Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

 

Dnia 22 września 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie
nr 00005-6523.2-SW0810010/22 na realizację zadania pn.:

 

Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Cel operacji: Stworzenie możliwości do promocji rybackiej specyfiki obszaru RLGD poprzez adaptację zewnętrznego tarasu przy Domu Kultury w Ozimku.

Wartość projektu to 61 469,37 zł. Pomoc finansowa w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 48 170,00 zł, z czego współfinansowanie ze środków Unii europejskiej, w ramach EFMR 40 944,50 zł.

Projekt zakłada adaptację tarasu przy Domu Kultury w Ozimku na potrzeby organizacji wydarzeń związanych z tematyką rybacką, takich jak warsztaty różnego rodzaju, np. pokazy gotowania z lokalnych ryb i produktów, warsztaty na temat wody, konferencje, spotkania tematyczne.

Planowany wskaźnik osiągnięcia celu operacji: liczba obiektów, w których została przeprowadzona interwencja – 1.

Trwają prace związane z adaptacją tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

Trwają prace związane z adaptacją tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką.

Galeria
 do góry