Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

 

Dnia 22 września 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie
nr 00005-6523.2-SW0810010/22 na realizację zadania pn.:

 

Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Cel operacji: Stworzenie możliwości do promocji rybackiej specyfiki obszaru RLGD poprzez adaptację zewnętrznego tarasu przy Domu Kultury w Ozimku.

Wartość projektu to 61 469,37 zł. Pomoc finansowa w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 48 170,00 zł, z czego współfinansowanie ze środków Unii europejskiej, w ramach EFMR 40 944,50 zł.

Projekt zakłada adaptację tarasu przy Domu Kultury w Ozimku na potrzeby organizacji wydarzeń związanych z tematyką rybacką, takich jak warsztaty różnego rodzaju, np. pokazy gotowania z lokalnych ryb i produktów, warsztaty na temat wody, konferencje, spotkania tematyczne.

Planowany wskaźnik osiągnięcia celu operacji: liczba obiektów, w których została przeprowadzona interwencja – 1.

Dnia 19 kwietnia zawarto umowę na zadanie pn. „Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką”. 

Wykonawcą inwestycji jest firma A.D.I. Adrian Golletz z Krzyżowej Doliny. Wartość umowy to 60 327,26 .

Zamówienie obejmuje m.in. rozbiórkę okładzin tarasu i cokołu z płyt betonowych. W ramach inwestycji zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa, która zapewni właściwe odprowadzenie wody z tarasu. Ponadto zostaną wykonane nowe obróbki blacharskie.

- Inwestycja w dużym stopniu poprawi estetykę budynku Domu Kultury w Ozimku, a prace związane z właściwym odprowadzeniem wody z tarasu zapewnią trwałość tynku na frontowej ścianie tarasu, która jest w bardzo złym stanie – dodaje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek – Pozyskaliśmy na ten cel środki unijne z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Galeria
 do góry