„Powiem to tańcem” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskim Mestem Rýmařov w terminie 01.11.2019 – 31.10.2021. Celem projektu jest utworzenie długotrwałego partnerstwa miedzy małymi organizacjami lub grupami przy realizowaniu wspólnych aktywności dla spędzania czasu wolnego. Taniec jest elementem przewodnim projektu, dzięki któremu nastąpi poznanie kultur, technik i szlifowanie umiejętności tanecznych po obu stronach granicy.

 

Działania u naszego czeskiego partnera:

- Orientální víkend – klasický orientální tanec a folklor,

- Orientální víkend – různorodost stylu v orientálním tanci.

 

Działania u nas:

- Warsztaty taneczne.

 

Budżet projektu dla obu partnerów:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 14 147,02 EURO

- dofinansowanie – 12 024,95 EURO

- wkład własny – 2 122,07 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 5 031,65 EURO

- dofinansowanie – 4 276,90 EURO

- wkład własny – 754,75 EURO

Galeria

 

 

„Powiem to tańcem” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskim Mestem Rýmařov w terminie 01.11.2019 – 31.10.2021. Celem projektu jest utworzenie długotrwałego partnerstwa miedzy małymi organizacjami lub grupami przy realizowaniu wspólnych aktywności dla spędzania czasu wolnego. Taniec jest elementem przewodnim projektu, dzięki któremu nastąpi poznanie kultur, technik i szlifowanie umiejętności tanecznych po obu stronach granicy.

 

Działania u naszego czeskiego partnera:

- Orientální víkend – klasický orientální tanec a folklor,

- Orientální víkend – různorodost stylu v orientálním tanci.

 

Działania u nas:

- Warsztaty taneczne.

 

Budżet projektu dla obu partnerów:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 14 147,02 EURO

- dofinansowanie – 12 024,95 EURO

- wkład własny – 2 122,07 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 5 031,65 EURO

- dofinansowanie – 4 276,90 EURO

- wkład własny – 754,75 EURO

Galeria
 do góry