„Strażacy w akcji” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z czeskim Mestem Rýmařov w terminie 01.06.2021 – 31.08.2021. Projekt koncentruje się na strażakach Ochotniczych Straży Pożarnych z obu obszarów transgranicznych, jego celem jest umożliwienie nawiązania wzajemnych kontaktów i przyjaźni w ramach wspólnych warsztatów pożarniczych, wymiana doświadczeń, doposażenie w sprzęt a przy okazji, podczas zawodów strażackich, mieszkańcy będą mogli zobaczyć jak odpowiedzialne zadania mają strażacy OSP i jakiej wymaga to od nich sprawności i umiejętności.

 

Działania u naszego czeskiego partnera: - Setkání hasičů w Rýmařove

 

Działania u nas:

- Warsztaty pożarnicze w Ozimku.

 

Budżet projektu dla obu partnerów:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 19 018,34 EURO

- dofinansowanie – 16 165,58 EURO

- wkład własny – 2 852,76 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne– 9 337,75 EURO

- dofinansowanie – 7 937,08 EURO

- wkład własny – 1 400,67 EURO

 do góry