„Żyjemy sportem” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskim M?stem Rýmařov w terminie 01.09.2020 – 30.09.2021. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i seniorów z obu obszarów transgranicznych. Celem projektu jest trwała współpraca transgraniczna mieszkańców oraz poznanie atrakcji turystycznych obu miast.

 

Działania u naszego czeskiego partnera:

- Dřevařské, lesnické a myslivecké dny,

- Zimní workshop seniorů,

- Mládež sportuje,

- Letní workshop seniorů.

 

Działania u nas:

- Sportowy senior,

- Zręczny senior.

 

Budżet projektu dla obu partnerów:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 33 763,62 EURO

- dofinansowanie – 28 699,07 EURO

- wkład własny – 5 064,55 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 10 431,69 EURO

- dofinansowanie – 8 866,93 EURO

- wkład własny – 1 564,76 EURO

Galeria

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.Od 1990 r. realizowane są działania regionów przygranicznych w ramach Euroregionu Pradziad. Działania te są oparte o istniejące wcześniej wzorce europejskie

W swej dotychczasowej działalności Euroregion realizuje się jako struktura organizacyjna funkcjonująca według zasad: partnerstwa i równoprawności stron zachowania tożsamości narodowej, państwowej, lokalnej i regionalnej dobrowolności uczestnictwa w realizowanych przez niego akcjach, przedsięwzięciach, programach parytetu, czyli równej liczby członków i głosów każdej ze stron w statutowych gremiach oraz równej partycypacji w kosztach organizowanych akcji konsensusu stron przy podejmowanych uchwałach i decyzjach rotacji władz, Parlamentu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Grup Roboczych.

Czyli po prostu można powiedzieć, że w ramach współpracy i możliwości jakie oferuje Euroregion Pradziad Gmina Ozimek korzysta bardzo intensywnie z dofinansowania projektów budujących więź między narodami Czech i Polski.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, poprzez swoje działania na rzecz osób starszych z radością włączyło się do tej integracji międzynarodowej. Kolejny projekt za nami, a następne przed nami.

W październiku i listopadzie spotkaliśmy się po raz kolejny z naszymi przyjaciółmi z Rymarzowa. Każda z grup, zawsze bardzo przygotowuje się do przyjazdu przyjaciół z sąsiadującego kraju. Tym razem także, Czesi przygotowali dla nas mnóstwo atrakcji. Jadąc do Rymarzowa zawsze z niecierpliwością oczekujemy z czym zmierzymy się tym razem. Było cudownie!!!

Wszystkie wspólne działania powodują, że mamy dobry czas, bez trosk, samotności, smutku. Chce się żyć!!! Bo razem jest nam wesoło, raźnie, przyjemnie. W klimacie przyjaźni robimy różne rzeczy. Tym razem mieliśmy zajęcia manualne- robiliśmy piękne świeczniki ucząc się techniki makramy, szyliśmy śliczne maskotki – gęsi i kaczki. Później rozegraliśmy turniej kręgli. Jeździliśmy na hulajnogach, mieliśmy zawody strzelania z łuku. Było cudownie. Wspólne przebywanie ze sobą, rozmowy, wędrówki, śpiewy, zabawa, wymiana informacji, poglądów, sposobów radzenia sobie z różnymi dolegliwościami i problemami dają nam wiele radości i zadowolenia. Tradycja, historia, zwyczaje Czechów to dla nas bardzo ciekawe rzeczy. A wspólne wędrowanie i zwiedzanie zamku w Bruntalu było dla nas nie lada atrakcją. Powrót w dobrych humorach do Ozimka był czasem, kiedy już rozmyślaliśmy, jak przygotować listopadowy przyjazd Czechów do nas. Powoli staje się to tradycją te wzajemne wymiany w ramach projektów Euroregion Pradziad.

Staramy się także przyjąć ich jak najlepiej i przygotować coraz to lepsze atrakcje na czas pobytu na Opolszczyźnie.

Zapraszamy osoby starsze, które chcą spędzać z nami, w Szkole Superbabci i Superdziadka miło i mądrze czas oraz brać udział w przygodach po sześćdziesiątce.

Jest po prostu cudownie!!!

Dziękujemy Gminie Ozimek za realizację projektów w ramach Euroregionu Pradziad.

Halina Oster

Galeria
 do góry