„Żyjemy sportem” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskim M?stem Rýmařov w terminie 01.09.2020 – 30.09.2021. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i seniorów z obu obszarów transgranicznych. Celem projektu jest trwała współpraca transgraniczna mieszkańców oraz poznanie atrakcji turystycznych obu miast.

 

Działania u naszego czeskiego partnera:

- Dřevařské, lesnické a myslivecké dny,

- Zimní workshop seniorů,

- Mládež sportuje,

- Letní workshop seniorů.

 

Działania u nas:

- Sportowy senior,

- Zręczny senior.

 

Budżet projektu dla obu partnerów:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 33 763,62 EURO

- dofinansowanie – 28 699,07 EURO

- wkład własny – 5 064,55 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 10 431,69 EURO

- dofinansowanie – 8 866,93 EURO

- wkład własny – 1 564,76 EURO

Galeria

W odpowiedzi na zaproszenie przyjaciół z przedszkola w Rymarovie w dniach od 03.09 do 05.09.2021r. dzieci, rodzice i personel Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku pod kierownictwem p.o. dyrektora pani Katarzyny Kaczmarskiej gościły w przepięknym czeskim miasteczku.

W ramach współpracy w realizacji projektu unijnego połączonego z obchodami Dni Rymarowa zapewniono dzieciom wiele atrakcji:

  • zwiedzanie ciekawych miejsc w miasteczku- muzeum włókiennictwa, kościół " Pod Lipkami",
  • wizyta w MDK na ściance wspinaczkowej,
  • wizyta w przedszkolu- zabawy badawcze z wodą, park linowy,
  • oglądanie przepięknego górskiego krajobrazu z wieży widokowej,
  • zabawy na placu zabaw,
  • relaks w Aquaparku,
  • zabawy i gry ruchowe wspólne z czeskimi dziećmi w Zamku Pradziada,
  • udział w festynie rodzinnym z okazji "Dni Rymarova".

Wszyscy wrócili zadowoleni a owocem wyjazdu będzie dalsza współpraca z czeskim przedszkolem.

Dziękujemy pani Bożence Jelinkowej dyrektorce Masterska Skola Rymarov i pani p.o. dyrektora Katarzynie Kaczmarskiej za niezapomniane chwile!

Galeria
 do góry