„Nie stój obok” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskim Mestem Rýmařov w terminie 01.10.2019 – 31.05.2021 i jest odpowiedzią miast partnerskich na potrzeby mieszkańców w zakresie poznawania kultury obu miast i integracji pokoleniowej. Celem projektu jest stworzenie długotrwałych partnerstw między podmiotami po obu stronach granicy dla poprawy warunków życia seniorów, włączenia ich w działania publiczne i społeczne zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu.

 

Działania u naszego czeskiego partnera: - Adventní setkáni a workshop / Spotkanie adwentowe - warsztaty - Den zdraví a sociálních služeb / Dizeń zdrowia i opieki społecznej

 

Działania u nas: - Warsztaty dla seniorów.

 

Budżet projektu dla obu partnerów: - całkowite wydatki kwalifikowalne – 20 073,23 EURO

- dofinansowanie – 17 062,24 EURO

- wkład własny – 3 010,99 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek: - całkowite wydatki kwalifikowalne – 2 356,00 EURO

- dofinansowanie – 2 002,60 EURO

- wkład własny – 353,40 EURO

Galeria
 do góry