Międzynarodowy apel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne

Szanowni Państwo,
do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wpłynął w ostatnich dniach apel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne, zawierający również 16 praktycznych zasad postępowania płynących z Deklaracji z Nikozji (Nicosia Declaration) dotyczącej pól elektromagnetycznych/ częstotliwości radiowych.
Mając na uwadze istotę sprawy, zachęcamy do zapoznania się z załączonymi zasadami.

Poniżej zamieszczono dokumeny.

Załączniki:
 do góry