Opolska karta rodziny

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 24 marca 2014r. Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę nr XLI/369/14 w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek do program pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

Opolska Karta Rodziny Seniora stanowi narzędzie wsparcia rodzin z co najmniej dwójką dzieci do 18 roku życia, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko/dzieci z orzeczoną  niepełnosprawnością, a także osób starszych 65+ – mieszkańców województwa opolskiego

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest narzędziem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim, która wprowadza powszechne zniżki oraz ulgi wspierające osoby starsze głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych i prywatnych.

Obecnie pilotażowy program adresowany do seniorów 65 + w początkowym etapie projektu obowiązuje już  wybranych instytucjach kultury na terenie województwa opolskiego: 


• Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 
Opolska  Karta Rodziny (25% biletów na każdy spektakl):  
bilet normalny - 22 zł, bilet ulgowy -  13 zł,
Karta Seniora 65+ - bilet ulgowy 13 zł

• Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
50% ceny biletu . Zniżka obejmuje koncerty własne Filharmonii, 
zniżka nie dotyczy koncertów impresaryjnych 

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu 
50% zniżka wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem usług informatycznych pobierana przy wpisie do biblioteki - aktualna opłata 6 zł, zniżka 3 zł.

• Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
50% zniżki na bilety wstępu do budynku głównego Mały Rynek 7, Kamienicy czynszowej przy ul. św. Wojciecha 13.

.
• Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
bilet wstępu do muzeum normalny:  5 zł od osoby (aktualnie 10 zł)
bilet wstępu do muzeum ulgowy: 2,50 od osoby (aktualnie 5 zł)
Zniżki nie obowiązują wstępu do Muzeum podczas organizowanych imprez plenerowych.

• Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach –Opolu 
50 % zniżki na usługi przewodnickie, 
zwiedzanie muzeum rowerem,
projekcję filmu dokumentalnego.

Wymienione instytucje oferują  seniorom różne zniżki. Co ważne – osoba, która chce skorzystać z oferty nie musi mieć ze sobą specjalnej karty. W przypadku osób po 65 roku życia wystarczy jedynie dowód osobisty. 

 

W kolejnych miesiącach Opolska Karta Rodziny i Seniora ma obowiązywać również w innych miejscach – w sklepach, firmach usługowych, miejscach rozrywki. Organizatorzy programu spodziewają się włączenia w niego aptek i firm oferujących usługi rehabilitacyjne. Osoby starsze nadal będą mogły korzystać ze zniżek na podstawie Karty, jak również na podstawie PESELU.Niebawem oprócz seniorów z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora korzystać będą mogły rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci do lat 18, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze (przedstawiciele ustawowi) mieszkający na terenie woj. opolskiego, a także rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Z uwagi na procedury  sporządzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego planowany termin wydawania ww  kart to II półrocze 2014roku.


O wprowadzeniu samej karty oraz kolejnych zniżek i ulgach oferowanych w ramach  Opolskiej Karty Rodziny i Seniora będziemy na bieżąco informować na naszej witrynie internetowej oraz w biuletynie Wiadomości Ozimskie. 

 

 Szanowni Przedsiębiorcy !!!

W związku z przystąpieniem gminy Ozimek do programu OPOLSKA KARTA RODZINY, której celem jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek serdecznie zapraszam zainteresowane podmioty gospodarcze z terenu naszej gminy do włączenia się do programu i zaoferowania zniżek dla posiadaczy przedmiotowej karty na świadczone usługi.

Aby przystąpić jako partner do ww programu należy wypełnić deklarację, którą można pobrać ze strony gminy Ozimek, lub otrzymać w biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

 

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

 

Szczegółowych informacji udziela:

Pani Barbara Durkalec- Sekretarz Gminy Ozimek  tel. 774622837,

e-mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl

Pani Katarzyna Szewczyk – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Środków Pomocowych i Promocji Gminy tel.774622869,

e-mail: k.szewczyk@ugim.ozimek.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

2. Umowa współpracy pomiędzy gmina Ozimek a Województwem Opolskim

3. Deklaracja przystąpienia do programu partnera społecznego ( firmy)

Ruszyła Karta Rodziny i seniora w naszej Gminie

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można pobrać i  już składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku. Formularze są dostępne w Referacie Zamówień Publicznych, Środków Pomocowych i Promocji ( pok. nr 100 I piętro oraz w Biurze Podawczym UGiM) oraz na stronie internetowej Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim.

Uprawnieni do korzystania z OKRiS są:

 • rodzice wychowujące minimum 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujący na terenie województwa opolskiego;
 • rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia
  i posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

 

Karta uprawnia:

 1. Rodziców z dwójką i więcej dzieci oraz osoby powyżej 65 roku życia z woj. opolskiego do zniżek i ulg oferowanych przez:
 • wybrane instytucje regionalne i gminne;
 • podmioty prywatne – partnerów samorządu woj. Opolskiego i partnerów gminnych.

Formularze wniosków można również pobrać tutaj

Regulamin wydawania i użytkowania OKRiS można pobrać tutaj

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.ssd.opolskie.pl

 

LISTA PARTNERÓW OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA (PDF, 4,42 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-07-11 11:50 Liczba pobrań: 111

LISTA PARTNERÓW OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA stan na dzień 11.08.2014 (PDF, 912,18 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-09-03 14:15 Liczba pobrań: 75

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2020-08-13 17:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 043 098