Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań jakości wody do spożycia w 2021 roku.

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Burmistrz Ozimka informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie, a oceny dokonał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu

Ocena_I_kwartał_2021 (PDF)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2021-04-19 14:51 Liczba pobrań: 11

Ocena_II_kwartał_2021 (PDF, 1,87 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2021-07-06 10:48 Liczba pobrań: 10

Sprawozdanie z badań ze Stacji Uzdatniania Wody w Ozimku, Biestrzynniku, Szczedrzyku, Mnichusie (PDF)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2021-04-19 15:25 Liczba pobrań: 14

Sprawozdanie z badań ze Stacji Uzdatniania Wody_Szczedrzyk_Biestrzynnik_Mnichus_Ozimek_czerwiec_2021 (PDF)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2021-06-29 13:50 Liczba pobrań: 8

Sprawozdanie z badań ze Stacji Uzdatniania Wody w Ozimku_sierpień_2021 (PDF, 3,40 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2021-08-31 13:15 Liczba pobrań: 2

Sprawozdanie z badań ze Stacji Uzdatniania Wody-Ozimek_Biestrzynnik_Szczedrzyk_Mnichus_wrzesień_2021 (PDF, 9,55 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2021-09-17 13:32 Liczba pobrań: 2

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 309 480