Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek - obowiązuje od 21 października 2020 roku.

Załączniki:
 do góry