Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - obowiązuje od 23.11.2017 roku.

Załączniki:
 do góry