Na terenie naszej gminy jest realizowane zadanie " Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek - IV nabór", na które uzyskaliśmy dofinasowanie:

  • z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości do 17911,37 zł,
  • z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości do 12537,96 zł.

Zadanie będzie realizowane przez firmę "Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. w Dobrowie w dniach od 16 września do 27 września br. w 35 nieruchomościach i będzie polegało na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

 do góry