Projekt "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek"

Gmina Ozimek w ramach realizacji zadań przyjętych w „ Programie Oczyszczania kraju z Azbestu na lata 2009 –2032 ” przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Został opracowany „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek ”, który zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Ozimku.

Załączniki:
 do góry