Na terenie naszej gminy jest realizowane zadanie " Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek - VI nabór", na które uzyskaliśmy dofinasowanie:

  • z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości do 7 310,71 zł,
  • z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości do 5 117,50 zł.

Zadanie realizowane jest przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka; 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251 w dniach od 24 sierpnia do 02 października 2015 roku w 22 nieruchomościach poprzez demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 do góry