Na terenie naszej gminy jest realizowane zadanie " Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek - V nabór", na które uzyskaliśmy dofinasowanie:

  • z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości do 13586,48 zł,
  • z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości do 9510,53 zł.

Zadanie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka; 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251 w dniach od 25 sierpnia do 10 października 2014 r. br. w 50 nieruchomościach poprzez demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 do góry