Selektywna zbiórka odpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w 2022 roku.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku oraz firma REMONDIS Opole S.A ogłaszają terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbywać się one będą w II i IV kwartale 2022 roku.

Poniżej podajemy harmonogram zbiórki.

Data II kwartał

Miejscowości objęte zbiórką

Data IV kwartał

04 maja 2022

OZIMEK (DOMY), MNICHUS, ANTONIÓW

17 października 2022

05 maja 2022

GRODZIEC, CHOBIE

 18 października 2022

06 maja 2022

DYLAKI, BIESTRZYNNIK, JEDLICE

19 października 2022

09 maja 2022

KRASIEJÓW, KRZYŻOWA DOLINA, SCHODNIA, NOWA SCHODNIA

20 października 2022

10 maja 2022

PUSTKÓW, SZCZEDRZYK

21 października 2022

09 maja 2022

ZABUDOWA WIELORODZINNA - ALTANY

24 października 2022

 

 do góry