Kulturalnym szlakiem pogranicza

Długo oczekiwany remont wnętrza Domu Kultury – rozpoczęty!!!

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie dwóch gmin: Gmina Ozimek i Mĕsto Rymařov, którego celem jest wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i w Rymarovie.

W ramach projektu planuje się udział mieszkańców obu miast we wspólnych imprezach organizowanych po obu stronach granicy a także poprawę stanu technicznego i wyposażenie obiektów domów kultury.

Wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych dla obu partnerów wynosi 561 265,81 EUR.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu dla obu partnerów wynosi 477 075,94 EUR.

Pozostała kwota tj. 84 189,87 EUR to finansowanie z budżetu poszczególnych gmin.

 

W ramach realizacji projektu na część inwestycyjną Gmina Ozimek podpisała umowę z Wykonawcą na kwotę ponad 3 627 000,00 PLN. Dofinansowanie tej części wyniesie 351 522,78 EUR. Pozostała kwota to środki własne budżetu gminy.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje prace:

-  remontowo-budowlane

-  elektryczne

-  wodno-kanalizacyjne

-  wentylację mechaniczną

-  hol

-  oświetlenie sceny

-  mechanikę sceny

 

W ramach projektu mieszkańcy obu miast będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach (fotograficznym i kulturalnym) oraz spotkają się na szczeblu różnych grup społecznych, aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniem.

Na stronach internetowych: www.ozimek.pl i http://www.dk.ozimek.pl/ oraz w lokalnej prasie, tj. „Wiadomościach Ozimskich” zamieszczane będą regulaminy konkursów, do udziału w których serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.  W Urzędzie, szkołach, Domu Kultury, sołectwach znajdują się informatory o działaniach realizowanych w ramach projektu.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z remontu Domu Kultury.

DOM_KULTURY_REMONT_2014_02_25_15DOM_KULTURY_REMONT_2014_02_25_38DSC03334DSC03338DSC03344DSC03353

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-10-26 09:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 915 779