Projekty zrealizowane

Przebudowa ul. Kwiatowej w Grodźcu

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 955 obręb Grodziec o długości 712,75 mb”


Przebudowa ul. Kwiatowej w Grodźcu miała na celu poprawę funkcjonalności drogi, która ze względu na nietrwałą konstrukcję stanowiła utrudnienie w ruchu kołowym oraz pieszym, zwłaszcza podczas opadów atmosferycznych.

Przebudowa drogi wpłynie na zmniejszenie dewastacji gruntów poprzez lepsze i bardziej kontrolowane odprowadzenie wód opadowych, zmniejszenie zużycia maszyn rolniczych, a także wyeliminuje konieczność corocznego usypywania korpusu drogi z żużla kotłowego, zmniejszając tym samym zanieczyszczenie pobliskich gruntów.

Ponadto zostanie poprawiona komunikacja rolników pomiędzy polami uprawnymi a gospodarstwami, zwiększy się atrakcyjność i przepustowość drogi.


Wartość projektu: 214 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego: 106 950,00 zł

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-10-30 17:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 955 333