MALUCH+ adaptacja i doposażenie Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu zwiększenia ilości dostępnych miejsc

Gmina Ozimek po raz trzeci pozyskała środki z Resortowego programu Maluch +, który umożliwia adaptację i doposażenie żłobków w celu zwiększenie ilości dostępnych miejsc.

Po raz pierwszy zwiększono liczbę miejsc z naboru z 2012 roku o 12, z edycji  roku 2016 o 20 miejsc, a w 2018 roku pozyskano środki na utworzenie 15 nowych miejsc. Łącznie żłobek oferuje 100 miejsc.

Trwa remont Żłobka Samorządowego w Ozimku

fot. MW

Gmina Ozimek po raz trzeci pozyskała środki z Resortowego programu Maluch +, który umożliwia adaptację i doposażenie żłobków w celu zwiększenie ilości dostępnych miejsc. Prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Dla umożliwienia zwiększenia metrażu na potrzeby dzieci niezbędna była przebudowa i remont w większym zakresie kosztów kwalifikowalnych niż umożliwiał to program, więc gmina zwiększyła niezbędny wkład finansowy. Całe przedsięwzięcie kosztowało łącznie prawie 430 000 zł. Koszty dotyczące utworzenia nowych miejsc wyniosły 220 389,02 zł, z tego inwestycja budowlana 153 539,70 zł, zakup i montaż wyposażenia 49 236,13 zł, zakup pomocy dydaktycznych 17 663,19 zł. Dotacja wyniosła 176 311,21 zł.

Poniżej kilka zdjęć z prac budowlanych.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-01-15 23:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 830 007