MALUCH+ adaptacja i doposażenie Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu zwiększenia ilości dostępnych miejsc

Gmina Ozimek po raz trzeci pozyskała środki z Resortowego programu Maluch +, który umożliwia adaptację i doposażenie żłobków w celu zwiększenie ilości dostępnych miejsc.

Po raz pierwszy zwiększono liczbę miejsc z naboru z 2012 roku o 12, z edycji  roku 2016 o 20 miejsc, a w 2018 roku pozyskano środki na utworzenie 15 nowych miejsc. Łącznie żłobek oferuje 100 miejsc.

Maluch+ 2018: Nowe miejsca w Żłobku Samorządowym w Ozimku

fot. MW

Gmina Ozimek po raz trzeci pozyskała środki z Resortowego programu Maluch +, który umożliwia adaptację i doposażenie żłobków w celu zwiększenie ilości dostępnych miejsc.

Po raz pierwszy zwiększono liczbę miejsc z naboru z 2012 roku o 12, z edycji  roku 2016 o 20 miejsc, a w 2018 roku pozyskano środki na utworzenie 15 nowych miejsc. Łącznie żłobek oferuje 100 miejsc.

Dla umożliwienia zwiększenia metrażu na potrzeby dzieci niezbędna była przebudowa i remont w większym zakresie kosztów kwalifikowalnych niż umożliwiał to program, więc gmina zwiększyła niezbędny wkład finansowy. Całe przedsięwzięcie kosztowało łącznie prawie 430 000 zł. Koszty dotyczące utworzenia nowych miejsc wyniosły 220 389,02 zł, z tego inwestycja budowlana 153 539,70 zł, zakup i montaż wyposażenia 49 236,13 zł, zakup pomocy dydaktycznych 17 663,19 zł. Dotacja wyniosła 176 311,21 zł.

Na przełomie stycznia i lutego burmistrz Jan Labus dwukrotnie odwiedził Żłobek Samorządowy w Ozimku. Pierwszy raz  z  Sekretarzem Gminy Barbarą Durkalec, a następnie  z Przewodniczącą Rady Miejskiej Aldoną Koczur i Wiceprzewodniczącym Markiem Elisem. Przedstawiciele władz samorządowych mogli zobaczyć efekty inwestycji, którą zrealizowano w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2018.

ZSO - 2019_01_31 (18)

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-04-03 13:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 56 433 412