DOBRA SZKOŁA, DOBRA PRACA - MÓJ WYBÓR

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU.


Zapisy na zajęcia dodatkowe w Gimnazjum Nr 1

w Gminnym Zespole Szkół

 

Są jeszcze wolne miejsca dla uczniów Gimnazjum Nr 1 na wyjazdy na basen w ramach zajęć „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Będzie to już trzeci kurs nauki pływania dla uczniów realizowany z projektu „Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór”. Zajęcia odbędą się na basenie w Strzelcach Opolskich. Zaplanowano 15 wyjazdów (piątki popołudniu). Organizator zapewnia transport, opiekę podczas podróży, jak również na basenie, instruktorów nauki pływania.

Można się również jeszcze zapisać na zajęcia przyrodnicze pod nazwą „Z lupą przez świat”. W ramach zajęć zaplanowano wyjazdy edukacyjne do Krasiejowa, Wrocławia i Krakowa. Organizator zapewnia transport, opiekę podczas wyjazdu edukacyjnego, ciepły posiłek oraz wejściówki. Uczestnicy tych zajęć będą również objęci poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym poprzez uczestnictwo w zajęciach pn. „Jestem kreatorem własnej przedsiębiorczości”, podczas których uczniowie będą informowani o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań rynku pracy.

Szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Telefon 774654375.

Poniżej prezentacja zdjęć z zajęć realizowanych w I semestrze roku szkolnego  2014/2015.

Projekt „Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór” realizowany jest Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1_Kopiowanie2_Kopiowanie3_Kopiowanie4_KopiowanieA_KopiowanieB_KopiowanieC_KopiowanieE_KopiowanieF_KopiowanieG_KopiowanieH_Kopiowanie

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-07-07 15:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 581 792