Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Gmina Ozimek jest organem prowadzącym publiczne: przedszkola i szkoły podstawowe. W gminie Ozimek nie funkcjonują niepubliczne szkoły i placówki. Na terenie gminy funkcjonują następujące przedszkola i szkoły:

  • sześć przedszkoli,
  • osiem szkół podstawowych, w tym pięć z oddziałami przedszkolnymi, a jedna, w okresie do 31 sierpnia 2019 r., także z klasami dotychczasowego gimnazjum,

oraz Zespół Szkół prowadzony przez Starostowo Powiatowe w Opolu w którym, w okresie do 31 sierpnia 2019 r., prowadzone jest gimnazjum.


Obsługą przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek zajmuje się Gminy Zakład Oświaty w Ozimku.

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Ozimek to:

 

SP w Antoniowie

46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śl. 17;

tel. 77 4651444,
obejmująca miejscowość Antoniów i przysiółek Pastwisko;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.spantoniow.ozimek.pl

PSP w Dylakach

46-043 Dylaki, ul. Szkolna 5;

tel. 77 4651442,
obejmująca miejscowości Biestrzynnik i Dylaki;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pspdylaki.ozimek.pl

PSP w Grodźcu

46-040 Ozimek, ul.Tartaczna 1;

tel. 77 4655524,
obejmująca miejscowości: Chobie, Grodziec, Mnichus i przysiółek Kuziory;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pspgrodziec.ozimek.pl

SP w Krasiejowie

46-040 Ozimek, ul. Szkolna 5;

tel. 77 4651236,
obejmująca miejscowości Krasiejów i Krzyżowa Dolina;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.spkrasiejow.ozimek.pl

PSP w Szczedrzyku

46-042 Szczedrzyk, ul. Ks. Maksymiliana Brolla 1;

tel. 77 4655151,
obejmująca miejscowości: Szczedrzyk, Schodnia (bez ul. Brzezinka i Krótka), Pustków i przysiółek Jedlice.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pspszczedrzyk.ozimek.pl 

 

PSP Nr 1 w Ozimku

46-040 Ozimek, ul.Częstochowska 26;

tel. 77 4651919,
obejmująca ulice w Ozimku: Brzeziny, Cmentarna, Częstochowska, ks. Jana Dzierżona, księdza Kałuży, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Adama Mickiewicza,  Opolska, Powstańców Śląskich, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, Wyzwolenia, 1 Maja, 8-Marca, XX - Lecia oraz plac Wolności;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.psp1.ozimek.pl

SP Nr 2 w Ozimku

46-040 Ozimek, ul. Daniecka 12a;

tel. 77 4651276,
obejmująca miejscowość Nowa Schodnia, ulice w Ozimku: Daniecka, Dworcowa, Graniczna, Jelenia, Kolejowa, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Przemysłowa, Robotnicza, Skrajna, Ludwika Waryńskiego, Jana Wawrzynka, Zielona oraz ulice w Schodni: Brzezinka, Krótka;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sp2.ozimek.pl

 

SP Nr 3 w Ozimku

46-040 Ozimek, ul. Janusza Korczaka 12

tel. 77 4651478,
obejmująca ulice w Ozimku: Bukowa, Leśna, gen. Władysława Sikorskiego, plac Europejski, Dębowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Świerkowa.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sp3.ozimek.pl

z klasami dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 w Ozimku (w okresie do 31 sierpnia 2019 r.),

tel. 77 4654375,
obejmującymi miejscowości: Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki,Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Schodnia, Schodnia Nowa ,Szczedrzyk i Jedlice, przysiółki: Kuziory i PastwiskoAntoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Schodnia, Nowa Schodnia, Szczedrzyk i Jedlice, przysiółki: Kuziory i Pastwisko oraz następujące ulice w Ozimku: Brzeziny, Bukowa, Cmentarna, Daniecka, Dębowa, Dworcowa, ks. Jana Dzierżona, Graniczna, Jelenia, Jesionowa, Kolejowa, Janusza Korczaka, Leśna, Łąkowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Polna, Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Robotnicza, gen. Władysława Sikorskiego, Skrajna, Sosnowa, Świerkowa, Ludwika Waryńskiego, Jana Wawrzynka, Wyzwolenia, Zielona oraz plac Europejski.
Zapraszamy na stronę internetową www.sp3.ozimek.pl


Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-05-20 19:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 597 932