Organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r. w Gminie Ozimek

Szanowni Państwo

Informujemy, że z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 Burmistrz Ozimka podjął decyzję o zmianie w organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r. Stosowana w Gminie Ozimek w latach ubiegłych organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiąże się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, co zwiększa niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. Chcąc przeciwdziałać i zapobiegać zarażeniem wirusem COVID-19 konieczne jest dostosowanie pracy przedszkoli do aktualnej rzeczywistości, w taki sposób by mogły one świadczyć opiekę nad dziećmi w tych nadzwyczajnych warunkach z zachowaniem wszelkich norm, wytycznych i tym samym umożliwić rodzicom powrót do pracy.

    Mając na uwadze powyższe prosimy Rodziców o zapoznanie się informacjami umieszczonymi na stronach internetowych poszczególnych placówek, a także o kontakt z Dyrektorem w celu określenia potrzeb związanych z uczęszczaniem dziecka w lipcu i sierpniu 2020 r.

Zamiarem Burmistrza Ozimka jest w miarę możliwości zapewnienie w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 579 455