Rekrutacja do przedszkoli i oddz. przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

sowa

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, składają w terminie od 24 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. deklarację o kontynuowaniu w roku szkolnym 2020/2021 wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddzialeprzedszkolnym.

Niezłożenie deklaracji we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza od dnia 1 września 2020 r.

W systemie „NABÓR” deklaracja pozostania dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 zostanie udostępniona od dnia od 24.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

 

Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ozimek, a dotychczas nie uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego, przyjmuje się na wolne miejsca (po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne), na pisemny wniosek.

 

Wnioski należy składać w postępowaniu rekrutacyjnym w  terminie od 02 marca 2020 do 13 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w zakładce Oświata -

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 579 399