Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

Rada Miejska w Ozimku uchwałą Nr XIX/123/16 z dnia 29 lutego 2016 r. (dostępna w BIP-ie) ustaliła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Zgodnie z ww. uchwałą pomoc zdrowotną, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), przyznaje Burmistrz Ozimka, na wniosek uprawnionego nauczyciela, w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego zwanego zapomogą. Uchwała określa: wzór wniosku, rodzaj dokumentacji, która powinna być do niego dołączona, miejsce złożenia wniosku oraz termin jego rozpatrzenia. Poniżej załączono (do pobrania) wzór wniosku. 

FZ-wniosek (WORD, 45,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2016-05-09 11:17 Liczba pobrań: 115

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-09-24 17:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 42 155 568