Wiadomości z Ozimka i okolic

W minionym roku szkolnym w klasie 2a była realizowana innowacja pedagogiczna pn. "Szukamy Boga wszystkimi zmysłami". Uczniowie mieli okazję wziąć udział w zajęciach, które angażowały ich wszystkie zmysły, rozwijały ich kreatywność i wyobraźnię, a także zdolności językowe, matematyczne i logopedyczne. W sposób innowacyjny dzieci zapoznawały się z Pismem Świętym i życiem świętych, odgrywały scenki, uczyły się piosenek, tańczyły, rozwijały zmysł węchu, tworzyły ciekawe kompozycje plastyczne z użyciem różnych materiałów. 

Patrycja Kuznowicz

Galeria
 do góry