Wiadomości z Ozimka i okolic

W styczniu gościliśmy w naszej szkole dr inż. Łukasza Piechnika z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wygłosił on dla uczniów klas: V, VI, VII, VIII prelekcję multimedialną pt. „Wymarłe zwierzęta Świata”. Prelekcja zawierała informacje na temat kilkunastu gatunków wymarłych globalnie, ale także lokalnie gatunków zwierząt (głównie ssaków i ptaków).

Przedstawione gatunki reprezentowały faunę Polski, Europy i całego świata. Uczniowie zapoznali się z wyglądem, biologią i zachowaniami m. in. takich ssaków jak: tur, tarpan, lew jaskiniowy, lew berberyjski, wilk tasmański czy szczurzynek koralowy, a z gromady ptaków: dronta dodo czy gołębia wędrownego.

Uczniom zaprezentowano także pozytywne przykłady ocalenia zwierząt przed całkowitym wymarciem (żubr europejski, panda wielka).

Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie prelekcją, uważnie słuchali i aktywnie włączali się w lekcję zadając ciekawe pytania prowadzącemu.

Galeria
 do góry