Wiadomości z Ozimka i okolic

Oświata

"Chwila refleksji słowem wyrażona"

„Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat...
O, nie płacz nad twym synem,
Co za Ojczyznę padł!...
Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal...
Tylko mi Ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal...”
Artur Oppman fragment wiersza „Orlątko”, listopad 1918          Wielkim przeżyciem dla uczennic Gminnego Zespołu Szkół Gimnazjum nr 1 w Ozimku – Agnieszki Lyp z klasy II „d” i Julii Mikolas z klasy I „d” - była wizyta w Miejscu Pamięci Narodowej – Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w ramach finału XXV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”. Do najważniejszych celów tego przedsięwzięcia należy przede wszystkim rozbudzanie wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych, kształtowanie postawy szacunku wobec ludzi broniących swojej godności oraz propagowanie odpowiedzialnego podejścia do teraźniejszości i przyszłości. Ten prestiżowy konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, toteż w tym  roku wzięło w nim udział aż 63 uczniów z województwa opolskiego, w tym: 20 ze szkół podstawowych, 23 z gimnazjalnych i 20 z ponadgimnazjalnych. O randze wydarzenia świadczy również fakt, iż zostało ono objęte honorowym patronatem: Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka, Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły, Starosty Opolskiego – Henryka Lakwy, a także Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka.
         Wszyscy recytatorzy prezentowali bardzo wysoki poziom w zakresie interpretacji tekstów poetyckich, o czym informowało Jury, w skład którego weszli związani ze Śląskiem Opolskim literaci, aktorzy i filolodzy: Edmund Borzemski, Irmina Gierczak-Czuczwara, Barbara Grzegorczyk, Andrzej Jakubczyk, Waldemar Kotas, Elżbieta Lisak-Duda, Teresa Nietyksza, Iwona Ratajczak oraz Beata Wnęk-Malec.
        Nasze uczennice zaproponowały ciekawą interpretację utworów o tematyce jenieckiej, wykazując się przy tym niezwykłą wrażliwością estetyczną na słowo i indywidualnymi umiejętnościami recytatorskimi. Julia Mikolas – jedna z najmłodszych uczestniczek konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych – recytowała wiersz Dominiki Świętek „Sen o Katyniu” i wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny „O Boże…”, natomiast Agnieszka Lyp zaprezentowała  utwór Haliny Birenbau „Fruma” oraz utwór Wacława Buryły „Pamięci księdza Jerzego w 14. rocznicę śmierci”. Miały także możliwość wzięcia udziału w warsztatach teatralnych, podczas których aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Andrzej Jakubczyk - udzielił uczestnikom konkursu wielu cennych wskazówek dotyczących recytacji.
           Trudna tematyka przedsięwzięcia wymagała od uczniów szczególnej dojrzałości i odpowiedzialności za słowo. Cieszymy się, że nasze podopieczne sprostały temu zadaniu.

                                                                                 M. Dziewulska, M. Wolicka - Mazurkiewicz

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-05-20 19:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 598 007