Wiadomości z Ozimka i okolic

Kultura

SZTUKA WODY

Dom Kultury w Ozimku realizuje projekt

 

„Sztuka wody”

 

 który jest operacją w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 

 

CEL OGÓLNY: zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich        i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4: wypromowana specyfika obszaru RLGD „Opolszczyzna” związana z gospodarką, tradycją i kulturą rybacką

Przedsięwzięcie 2.4.2: działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

WSKAŹNIK: liczba przedsięwzięć o charakterze społecznym promujących specyfikę obszaru  

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-11-14 15:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 44 028 772