e-DEKLARACJE

Od stycznia e-deklaracje

Burmistrz Ozimka informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych będą mogli złożyć Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie internetowej www.odpady.ozimek.pl
Deklaracja złożona w formie elektronicz-nej musi być podpisana ważnym bezpiecz-nym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Profil zaufany w systemie ePUAP jest dostępny dla każdego obywatela i jest bez-płatny. Wystarczy założyć konto na www. epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia, aby po-twierdzić swoją tożsamość. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa. Punkt potwierdzający PROFIL ZAUFANY EPUAP znajduje się m.in. w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.
Zestawy do składania bezpiecznego pod-pisu elektronicznego można kupić w kilku firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). Przedsiębiorstwa te są wpisane do rejestru Ministra Gospodarki.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-04-26 11:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 48 776 375